Stratejik Pazarlama Yönetimi

Eğitim Hakkında

Pazarlama her yerdedir - hemen hemen her şeyde pazarlamanın etkisini görebilirsiniz. Pek çok kişi ve kuruluş, pazarlamanın ne hakkında olduğu konusunda bir anlayışa sahiptir. Satış, reklam ve promosyonla ilgili olduğu cevaplarına sıkça rastlanır.

Ama bu doğru mu? Pazarlama gerçekten sadece bu faaliyetlerle mi ilgili? Peki ya pazarlama yönetimi süreci? Dünyanın en iyi markalarında pazarlama çabalarının nasıl yürütüldüğü hakkında öğrenilecek çok şey vardır. Bunlar, bu programda ele alınacak ve tartışılacak konulardır.

Pazarlama sadece reklam değildir; müşteriyi bir organizasyonun stratejisinin ve süreçlerinin merkezine koyan bir organizasyon felsefesi olarak kabul edilmelidir.

Müşteriler, rakipler, örgütsel kaynaklar ve çevresel değişkenlerin incelendiği pazar analizi ile başlar. Hedef pazarı belirlemeye ilişkin, segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma kararlarıyla, ardından ürün, fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım alanlarında alınacak taktiksel stratejileri kapsar.

Stratejik pazarlama yönetimi, karlılığı arttırırken müşterilere ulaşmayı ve onları memnun etmeyi amaçlar. Bir işletmenin daha yenilikçi olmasına ve böylece işi büyütmesine yardımcı olur.

Bu program, stratejik pazarlama yönetiminin beş temel alanına odaklanmaktadır: Pazarlamanın temelleri ve pazarlama planlarının incelenmesi, stratejik pazarlama planlaması ve tüketici davranışları, ürün ve fiyatlandırma stratejileri ve son olarak değerli markalar yaratmak konusunda izlenecek stratejiler ve performans değerlendirmesi.

Eğitim İçeriği

Modül 1: Pazarlama ve pazarlama planlamasına giriş

Pazarlamanın doğasını açıklamak ve temel kavramlar hakkında bilgi vermek
Güçlü bir pazarlama planının temel bileşenlerini belirlemek
Segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma gibi etkili pazarlama stratejisinin bileşenlerini açıklamak

Modül 2: Stratejik öngörüler ve tüketici davranışı

Çevresel değişkenleri incelemek ve stratejik öngörüler geliştirmek
Çevresel değişimlere yanıt vermek için stratejiler tasarlamak
Tüketici davranışını anlamaya ilişkin yöntemleri tartışmak

Modül 3: Ürün stratejisi

Bir ürünün bileşenlerini ve ayırt edici rekabet sağlayacak ürün unsurlarını açıklamak
Ürünlerin nasıl ve neden farklılaştırılması gerektiğini tartışmak
Dijital ürün stratejilerinin nasıl farklılaştığını açıklamak

Modül 4: Stratejik fiyatlandırma

Pazarlama stratejinizde fiyatlandırmanın rolünü anlamak
Müşteri değeri ile fiyat arasındaki ilişkiyi açıklamak
Çeşitli kazanç elde etme stratejilerini açıklamak

Modül 5: Değerli markalar yaratmak

Marka performansı ve metriklerini incelemek
Marka değerinin yaratılmasını anlamak
Markalama stratejilerinde teknoloji ve yeniliğin etkisini tartışmak

Eğitim Süresi

Hafta içi grubu: 3 * 2,5 saat

Hafta sonu grubu: 7,5 saat (+30 dakika öğle arası)

Karşılıklı Paylaşım

Katılımcının sorularının veya deneyimlerinin eğitim konuları çerçevesinde ele alınması ve irdelenmesi
Geribildirimlerin paylaşılması

  • Eğitim sonunda verilecek olan Katılım Belgesi, katılımcılara dijital araçlarla teslim edilecektir.
  • Katılımcılarla sunum konularını içeren eğitim kitapçığı paylaşılacaktır.

Kimler katılabilir?

Pazarlama fonksiyonuna dair görevleri yerine getiren kişiler, bazı teorileri öğrenmek ve yeni araçlar, görüşler öğrenmek ve rekabetçi pazarlama stratejilerini nasıl yürütecekleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler

Ürünlere ve pazarlamaya müşteri odaklı yaklaşımın önemiyle ilgilenen herhangi bir işlevdeki yöneticiler

Müşterileri organizasyonun ve stratejinin kalbine yerleştirmek için araçlar ve içgörüler arayan, kendini geliştirmeye istekli pazarlamacılar

Müşteri motivasyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kazanan ürünleri pazara sunmak isteyen ürün tasarımcıları veya yöneticileri

İster özel sektörde, ister kamu sektöründe, ticari kuruluşlarda veya STK'larda olsunlar, kişisel veya kurumsal performanslarını geliştirmekle ilgilenenler

Müşterileri veya paydaşları ile daha derin bir düzeyde bağlantı kurmak isteyenler.

Program Takvimi

Hafta içi grubu:

3 Ekim 2022 (19:00 - 21:30 Pazartesi)
4 Ekim 2022 (19:00 - 21:30 Salı)
5 Ekim 2022 (19:00 - 21:30 Çarşamba)

Hafta sonu grubu:

8 Ekim 2022 (09:30 - 17:30 Cumartesi)

Ücret Bilgisi

Program Ücreti: 850 TL+ KDV

KDV oranı %18'dir.
Program bedeli havale/EFT ile veya kredi kartlarıyla ödenebilmektedir.
Katılımcılar, program ödemesini tamamlamadan kesin kayıt yaptırmış sayılmazlar.
Faturanız, eğitim gerçekleştikten sonra düzenlenmektedir.
Beinminds, yürütmeyi planladığı programların iptal/erteleme/değişiklik hakkını katılımcılara program başlangıç tarihinden 5 iş günü öncesinde bildirimde bulunmak koşulu ile saklı tutar.
Program başlama tarihinden 5 iş günü öncesine kadar Beinminds’a yapılan yazılı iptal başvurusu halinde katılım bedeli iade edilir.
Eğitim başlangıç tarihine 5 iş günü daha az kaldığı durumda yapılan iptal başvurularında ücret iadesi yapılmaz.

Lokasyon

Sanal sınıf

Hatice Doğan Südaş
45 Öğrenci
4 Ders
Hatice Doğan Südaş, kullanıcıların hayatlarını iyileştiren ve fayda sağlayan ürünlere ve hizmetlere yatırımlar yapmaya devam etmektedir.
Akademisyen, Girişimci ve Yazar

Hatice Doğan Südaş, iş dünyası, teknoloji ve psikoloji alanlarının kesiştiği konular hakkında ders verir, danışmanlık yapar ve yazılar yazar. Hatice Doğan Südaş Çukurova Üniversitesi’nde Pazarlama Ana bilim dalında öğretim üyesidir.

2019 yılında Teknokent’te BEINMINDS Ar-Ge, Danışmanlık ve Eğitim teknoloji şirketini kurmuştur. Bu şirket bünyesinde tescil edilen KIDILISH markası dijital ebeveynlik ve çocuk gelişimi eğitimi hizmeti sunmak üzere dijital platformlarda yer almaktadır.

“İş Yerleri Perspektifinden MINDFULNESS” adlı kitabın yazarıdır. MINDFULNESS eğitimleri düzenleyerek liderlerin ve çalışanların en yüksek performansı getirecek davranışsal ve kişisel becerileri edinmesine yardımcı olmaktadır.

haticedogansudas.com'da blog yazmaya ek olarak, podcast’lar ve videolar yayınlamaktadır.