Blog

Mindful Çalışanlar

  • Hatice Doğan Südaş

  • Ekim 20, 2020

Havayolu, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, eğitim ve diğer hizmetlerde, kurulan etkileşim müşteri için değer belirlemenin merkezindedir. Bununla birlikte, alışverişin odak noktası, bir mağazadan satın alınan giysiler, ayakkabılar gibi somut bir nesne olsa bile, hizmet etkileşimi tüketici üzerinde önemli bir izlenim bırakabilir.

Mindful Çalışanlar

Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1985) hizmet sürecindeki deneyimlerin, memnuniyet ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesinin önemli bir belirleyicisi olduğunu ifade etmektedir. Bir hizmet sunumunda yaratılan değer algısı, hizmet sağlayanın süreci yönetirken kullandığı becerilerden oldukça etkilenmektedir. Hizmet sağlayıcısının hizmet sunumu esnasında yaşanan etkileşimlere verdikleri tepkiler, mindfulness yaklaşımının barındırdığı tutumlarla bağlantılıdır. Mindful çalışanların duygu düzenleme, müşteri beklentilerini anlama, değişen durumlara uyum sağlayabilme ve esneklik, çözüm bulmada yaratıcılık gibi becerilere sahip olduğu görülmektedir. Mindful çalışanlar, hizmet sunumu sürecine duyulara veya düşüncelere karşı çıkmadan veya bağlanmadan sakin bir şekilde an be an dikkat ederler. Kendi merkezli düşüncelerin ve eğilimlerin farkındadırlar, ancak onlardan bir dereceye kadar özgürleşirler. Bu özgürlük, müşterileri için derin bir anlayış ve empati yoluyla hizmet karşılaşmalarında daha ustaca yanıt vermelerini sağlar.

Mindful çalışanlar, müşterilere karşı daha derin bir empatiye sahiptir. Bu, çalışanların kendilerini insanların yerine koymalarını ve duygularını hissetmelerini sağlar. Ayrıca, üstün hizmet sunmak, çalışanların durumsal esnekliğini ve uyumluluğunu gerektirir. Mindfulness, kişinin kendini yanlış algılamalardan, düşünme kalıplarından ve yaratıcılığı, net görmeyi ve optimal zihinsel ve fiziksel sağlığı engelleyen, kendi kendine empoze ettiğimiz sınırlamalardan kurtarmayı sağlamayı içermektedir. Bu nedenle, mindful çalışanlar hizmet sunumlarında özel istekler veya diğer durumlarla karşılaştıklarında, duruma göre davranışlarını uyum sağlayacak şekilde değiştirerek yanıt verebilirler. Esneklik ve uyarlanabilirliğe ek olarak, mindfulness, çalışanların yaratıcı hizmet sunmalarına yardımcı olabilir. Mindfulness, bilişsel potansiyeli ve yaratıcılığı geliştirmektedir. Bu tür çözümler hem genel kaliteyi hem de müşteri memnuniyetini olumlu etkilemekte ve nihayetinde ağızdan ağıza olumlu iletişim gelişmesini sağlamaktadır. Çalışanların mindfulness tutumlarını geliştirmesi hem kendi iyi oluş hallerine, hem de performanslarına katkı sağlayabilecektir.

Mindful Çalışanlar

Ebeveynlikte bilinçli farkındalık (mindfulness) yaklaşımı kişiye, yüksek stresli zamanlarda duruma farklı bir şekilde bakabilme imkanı sağlar. Kişi yaşanan olaya yargılamadan, daha tarafsızca bakabilir ve tepki vermeden önce durumu kabullenip net bir perspektiften değerlendirir ve akıllıca bir yanıt verir.

Hatice Doğan Südaş

Hatice Doğan Südaş, iş dünyası, teknoloji ve psikoloji alanlarının kesiştiği konular hakkında ders verir, danışmanlık yapar ve yazılar yazar. Hatice Doğan Südaş Çukurova Üniversitesi’nde Pazarlama Ana bilim dalında öğretim üyesidir.

2019 yılında Teknokent’te BEINMINDS Ar-Ge, Danışmanlık ve Eğitim teknoloji şirketini kurmuştur. Bu şirket bünyesinde tescil edilen KIDILISH markası dijital ebeveynlik ve çocuk gelişimi eğitimi hizmeti sunmak üzere dijital platformlarda yer almaktadır.

“İş Yerleri Perspektifinden MINDFULNESS” adlı kitabın yazarıdır. MINDFULNESS eğitimleri düzenleyerek liderlerin ve çalışanların en yüksek performansı getirecek davranışsal ve kişisel becerileri edinmesine yardımcı olmaktadır.

haticedogansudas.com'da blog yazmaya ek olarak, podcast’lar ve videolar yayınlamaktadır.