Blog

Mindful Tüketim

  • Hatice Doğan Südaş

  • Ekim 20, 2020

Mindful tüketim, kendine, topluma ve doğaya değer verme duygusunu yansıtan bir zihniyetten kaynaklanan ve bununla desteklenen, davranış düzeyinde aç gözlü, tekrarlayan ve heves duyulan tüketimde ölçülü olmayı ifade eder.

Yükselen piyasa sinyalleri, mindful tüketime odaklanmanın, tüketicinin kendisini ödülsüz ve sürdürülemez bir tüketim modelinden kurtarmaya yönelik kişisel çıkarı ile birçok kilit paydaşın beklentilerini karşılamak için sürdürülebilirlik yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki iş çıkarları arasında bir uyum oluşturmaya yardımcı olmak açısından değerli olabilir.

Mindful Tüketim

Mindful Tüketimin gerekliliği ve arzu edilirliği, artan sayıda akademisyenin görüşlerinden kolaylıkla çıkarılabilir. Pek çok araştırmacı, aşırı tüketimden çevresel sürdürülebilirliğe ve yaşam kalitesine verilen zararla ilgili endişelerini dile getirmişlerdir. Tüketim yaşam için gerekli olmasına ve bize çeşitli faydalar sağlamasına rağmen, tüketimin riskleri, maliyetleri ve ahlaki karmaşıklıkları artmaktadır.

Bu bakımdan tüketimde “yeni bir normalin” işareti açıkça ortadadır. The Economist dergisinde yer alan bir yazıda, tüketici psikolojisinde tasarruflu olmaya doğru köklü bir değişime işaret eden eğilimleri bildirilmekte ve şöyle denilmektedir: “Artık pek çok insan tüketme arzusu tarafından tüketilmiş gibi görünmüyor; bunun yerine imkanları dahilinde yaşamayı planlıyorlar. Bu eğilimlerin ve tahminlerin işaret ettiği değişim, ekonomik koşulların zorladığı geçici bir “öz disiplinden” daha fazlasıdır. Kanıtlara daha yakından bakıldığında, tüketici zihniyetinde, kendine ve topluma yenilenmiş bir bakım duygusu ve çevre üzerindeki insan etkisine daha derin bir duyarlılık tarafından yönlendirilen daha kalıcı bir değişim olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan bu yeni zihniyette tüketiciler, aşırı tüketimden kaçınmanın bir fedakarlık veya kendini reddetme eylemi değil, hayatta daha fazla mutluluk ve anlam için bir anahtar olduğu iyi bir yaşam fikrini yeniden tanımlıyorlar. Mindfulness, bireylerin tüketime bu açıdan bakma perspektifini kazanmasına yardımcı olabilecek bir anlayıştır.

Hatice Doğan Südaş

Hatice Doğan Südaş, iş dünyası, teknoloji ve psikoloji alanlarının kesiştiği konular hakkında ders verir, danışmanlık yapar ve yazılar yazar. Hatice Doğan Südaş Çukurova Üniversitesi’nde Pazarlama Ana bilim dalında öğretim üyesidir.

2019 yılında Teknokent’te BEINMINDS Ar-Ge, Danışmanlık ve Eğitim teknoloji şirketini kurmuştur. Bu şirket bünyesinde tescil edilen KIDILISH markası dijital ebeveynlik ve çocuk gelişimi eğitimi hizmeti sunmak üzere dijital platformlarda yer almaktadır.

“İş Yerleri Perspektifinden MINDFULNESS” adlı kitabın yazarıdır. MINDFULNESS eğitimleri düzenleyerek liderlerin ve çalışanların en yüksek performansı getirecek davranışsal ve kişisel becerileri edinmesine yardımcı olmaktadır.

haticedogansudas.com'da blog yazmaya ek olarak, podcast’lar ve videolar yayınlamaktadır.